بانك اطلاعات پژوهش هاي هپاتيت ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان

Iranian Data Bank of Hepatitis Research


همايش ها

 1. پنجمين كنگرهء اپيدميولوژي ايران اپيدميولوژي و عدالت در سلامت جامعه، 16 تا 18 مهر 1387، سنندج - ایران
 2. هشتمين همايش پياپي ساليانه انجمن روانپزشكان ايران، 1 فروردين 1387، تهران - ایران
 3. اولين همايش سراسري عفونت در معتادان به مواد مخدر، 1 تا 2 اسفند 1386، اصفهان - ایران
 4. شانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 24 تا 28 آذر 1386، تهران - ایران
 5. هفتمين كنگره بيماريهاي گوارش و كبد ايران، 6 تا 9 آذر 1386، تهران - ایران
 6. پانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 25 تا 29 آذر 1385، تهران - ایران
 7. سومين كنگره اپيدميولوژي ايران، 19 تا 21 ارديبهشت 1385، كرمان - ایران
 8. چهاردهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 26 تا 30 آذر 1384، تهران - ایران
 9. سومين همايش پرستاري بخشهاي گوارش، كبد و آندوسكوپي، 24 تا 26 آذر 1384، تهران - ایران
 10. پنجمين كنگره بين المللي بيماريهاي گوارش و كبد ايران، 23 تا 27 آذر 1384، تهران - ایران
 11. The 3rd Regional Conference of Asian Pacific Organization for Cancer Prevention (APOCP) GL Cancer Control, 25-27 April 2005, Rasht-IRAN
 12. سيزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 21 تا 25 آذر 1383، تهران - ایران
 13. 4th Iranian International Congress of Gastroenterology & Hepatology, 2nd International Congress of Form Bed to Bench in Gastroentrology & Liver Disease, 5-7 December 2004, Tehran-IRAN
 14. دوازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 27 دي تا 1 بهمن 1382، تهران - ایران
 15. پانزدهمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان، 25 مهر تا 1 آبان 1382، تهران - ایران
 16. يازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 9 تا 13 اسفند 1381، تهران - ایران
 17. نخستين كنگره از بالين تا آزمايشگاه در بيماريهاي گوارشي و كبد، 26 تا 28 آذر 1381، تهران - ایران
 18. دهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 15 تا 19 دي 1380، تهران - ایران
 19. نهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 25 تا 29 دي 1379، تهران - ایران

بانك اطلاعات پژوهش هاي هپاتيت ايران
كليه حقوق محفوظ است